miercuri, 22 septembrie 2010

Cum a despărţit Moise Marea Roşie, un fapt explicat de oamenii de ştiinţă

- Ştiinţa se înţelege cu religia: cercetătorii spun că despărţirea apelor în două atunci când Moise şi israeliţii fugeau de egipteni poate fi explicată prin vântul puternic. Detalii:

* Astronauţii antichităţii (1) - Toate scrierile antice vorbesc despre o planetă de unde au venit zeii, mai corect astronauţi, ele evidenţiind faptul că oamenii acelor vremuri aveau convingerea că aceştia puteau să se ridice de la pământ cu aparatele lor zburătoare:
* Astronauţii Antichităţii (2) - Trecerea pe uscat a Mării Roşii a fost controlată din slava/nava lui Yahweh/Anu: “Stâlpul de nor care mergea înaintea taberei lui Israel şi a schimbat locul şi a mers înapoia lor. El s-a aşezat între tabara egiptenilor şi tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe o parte lumina noaptea. Şi cele două tabere nu s-au apropiat una de alta toată noaptea.” (Exod 14:19-20)
Înainte de prăvălirea apelor peste egipteni, asistăm la o altă demonstraţie de forţă a anunnakilor/elohimilor dirijaţi de către Yahweh/Anu: “Domnul, din stâlpul de foc şi de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor şi a stârnit învălmăşeală în tabăra egiptenilor. A scos roţile carelor şi le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: Hai să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se luptă pentru el împotriva egiptenilor!” (Exod 14:24-25). Explicaţie: utilizarea unor dispozitive care produc deteriorarea structurii materialelor (metale, lemn, etc.).
Secarea Mării Roşii (evenimentul se crede că a avut loc în zona Canalului de Suez, unde lăţimea este de aproximativ 5 km) s-a realizat prin aplicarea unor câmpuri electromagnetice extrem de puternice din interiorul slavei/navei lui Yahweh/Anu, care au făcut ca apele să stea ca un zid. Am afirmat aceasta în 1991, în lucrarea Biblia şi OZN-urile. În 1998, cercetătorii de la Institutul de Fizică din Kyoto (Japonia) au descoperit caracterul diamagnetic al apei: un câmp electromagnetic aplicat asupra unei eprubete aflată la orizontală şi umplută pe jumătate cu apă a făcut ca apa să se îndrepte spre capetele acesteia şi să stea tot ca un zid. Cum era şi firesc, cercetătorii au denumit acest fenomen: Efectul Moise: